Bina Otomasyonu Terimleri

BMS: Bina Yönetim Sistemleri kelimelerinin ingilizcesinin (Building Management Sistems) baş harflerinden oluşur. BYS veya BOS şeklinde de kısaltılabilir. Binadaki tüm otomasyon sistemleri ve otomatik kontrole sahip cihazların toplandığı üst yapıyı ifade eder.

Nokta Listesi: Otomasyon sistemi tarafından izlenen veya kontrol edilen cihazların ve bu cihazlardaki tüm detay noktaların: açıklamalarının, otomasyon panosundaki giriş/çıkış veya haberleşme tiplerinin, karşı taraftaki pano veya saha ekipmanının kodunun ve çekilecek kabloların belirtildiği listedir. Projelendirme aşamasından teslime kadar yapılacak işin temel listesi olarak kullanılır. Kablo bilgilerinin işlenmesi halinde Kablo Listesi olarak da adlandırılır.

Nokta: Otomasyon sisteminin veritabanında kendi yeri, adı ve değeri olan bilgilerdir. Cihazlarda izlenmesi istenen her bilgi veya kontrol edilmesi gereken her uç bir noktadır. Nokta olarak tanımlanmayan bir bilgi sistemden izlenmiyor veya kontrol edilmiyor demektir.

Giriş/Çıkış: Noktaların fiziksel karşılıklarıdır. Eğer bilgi alışverişi, cihazın üzerinde bulunan bir Haberleşme Ünitesi ile yapılmıyorsa, bilginin alınması veya verilmesi için otomasyon sisteminin fiziksel dünya ile iletişimi Giriş (Input) ve Çıkış (Output)’larla sağlanır. Girişler gelen bilgiyi okur, Çıkışlar dışarıya komut gönderir.

Analog/Dijital: Sahadan gelen/giden bilginin sadece Var/Yok şeklinde (Aç/Kapat, Açık/Kapalı, Arızalı/Değil, AkışVar/AkışYok …) olması halinde, otomasyon sistemi bu bilgiyi elektriksel olarak daha basit bir yöntem/altyapı olan Kontak İzlemeyi kullanarak yönetebilir; bu tipe “0/1” yapısından ötürü “Dijital” denir. Ancak bilginin çok olasılıklı veya sayısal bir değeri (Kaç derece? Yüzde Kaç? Ne kadar ileride?) olması durumunda, daha fazla olasılığı/bilgiyi içerebilen bir sinyal kullanılmalıdır; bu sebeple değeri elektronik olarak okunabilen ve değiştirilebilen Akım-Voltaj gibi sinyaller kullanıldığı için bunlara “Analog” ismi verilmiştir.

Entegrasyon: Otomasyona bağlanacak cihazın, elektronik sistemlerle iletişime uygun, evrensel haberleşme protokollerini destekleyen bir altyapısı varsa; noktaları ayrı ayrı sinyallerle ve kablo altyapısıyla okuyup kontrol etmek yerine yazılımsal alışverişle bilgi paylaşılmasına entegrasyon (integration) ismi verilir. Entegrasyon yapılabilmesi için cihazda elektronik bir kontrol ünite olması şarttır. Ayrıca üst yazılımları olan farklı sistemlerin (İklimlendirme/Güvenlik/Aydınlatma vb.) kendi aralarında iletişim kurması da bu kapsamda yer alır.