Çeşitli Kısaltmalar

BMS: Building Management Sistems (Bina Yönetim Sistemleri) BYS veya BOS şeklinde de kısaltılabilir. Binadaki tüm otomasyon sistemleri ve otomatik kontrole sahip cihazların toplandığı üst yapıyı ifade eder.

DDC: Direct Digital Control (Doğrudan Dijital Kontrol) Bir cihaz veya sürecin elektronik bir ürünle otomatik olarak kontrol edilmesini ifade eder. PLC ünitelerinin BMS’teki karşılığıdır, daha yavaş çalışır ama analog verileri işleme ve programlama yönünden daha zengindir.

PLC: Programmable Logic Controller (Programlanabilir Mantıksal Kontrolör) Makinelerin kontrolünü sağlayan, birçok giriş ve çıkışa sahip, denetleyeceği sistemin işleyişine uygun programlanabilen, mikroişlemci tabanlı elektronik ürünlerdir.

SCADA: Supervisor Control And Data Acquisition (Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) Sistemdeki tüm DDC ve entegrasyon cihazlarından gelen bilgilerin toplanıp işlendiği, kayıt altına alındığı ve kullanıcı görseline ve kumandasına sunulduğu ana merkezdir. Genelde PC üzerine kurulan bir yazılımdır, ancak daha küçük sistemlerde hazır donanımlara kurulu olarak da temin edilebilir.

GUI: Graphic User Interface (Grafik Kullanıcı Arayüzü) Sahadan gelen bilgilerin kullanıcıya gösterildiği ve kullanıcının komut girebildiği bilgisayar arayüzüdür. Hem kullanıcıların sistemi ve sahada olan-biteni daha iyi anlamalarını sağlar, hem de arka plandaki kritik yerlere dokunmadan kendilerine tanımlı işleri yapmalarına imkan verir.

HMI: Human Machine Interface (İnsan Makine Arayüzü) GUI daha ziyade PC’de kurulu bir yazılımı tariflerken HMI kendi başına ayrı bir donanımdır. Günümüzde daha çok dokunmatik ekranlarla sağlanmaktadır.

I/O: Inputs and Outputs (Girişler ve Çıkışlar) Sahadan gelen bilgiler DDC modülleri üzerindeki Girişlere bağlanarak okunur. DDC’den verilen komutlar da sahaya Çıkışlar üzerinden gönderilir. Otomasyonun fiziksel dünyayla iletişimi bu sayede sağlanır. AI: Analog Input / DI: Digital Input / AO: Analog Output / DO: Digital Output